Para sa mga taong nagmamahalan

Para sa mga taong nagmamahalan, ang pag ibig ay parang isang pagakaing matamis na panghabambuhay na pagsasaluhan. At ang kasal ay isang bagay na magtatali sa kanilang dalawa upang maging hanggang wakas ang pagmamahalan. Ngunit hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos na parang isang fairytale. Paano kung ang pag-ibig na minsang pinagsaluhan ng mga taong nagmamamahalan ay unti unting nawawala? Paano kung sa paglipas ng panahon, ito’y nagiging mahina? Paano kung ang lahat ay unti unting nagbabago at ang isang tao ay nagsimulang mabuhay ng isang buhay na puno ng paghihirap? Isa sa kanilang mga pagpipilian upang malutas ang mga problemang ito ay ang diborsyo. At ito ay nararapat na ipatupad at gawing legal sa bansang Pilipinas.

Sinasabing ang diborsyo ang makakapagbigay kasagutan sa mga isyung ito. Lahat halos ng bansa sa buong mundo ay may ganitong batas, anuman ang kanilang paniniwala at relihiyon. Nakakapagtaka na ang mga Pilipino ay patuloy na nagpapakonserbatibo sa pamamagitan ng turo ng simbahan gayong ang mga bansang mismong pinagmulan nito ay matagal ng tinangkilik ang ganitong batas. Ang Spain na matagal tayong pinamahalaan at nagdala ng Kristiyanismo sa ating bansa ay may ganitong batas. Maging ang bansang Brazil na may pinakamalaking bilang ng Katoliko sa mundo ay tinangkilik din ito. Ang Italy na kung saan ay kalapit lang ang Vatican na sentro ng Katolisismo ay ginagamit din ito. Maging ang Israel na kung saan ipinanganak at namuhay ang panginoong Hesus ay isinabatas na ito. Marami ang nangangamba na baka mawala ang halaga at turo ng simbahang katoliko ng dahil sa diborsyo ngunit ang mga bansang nabanggit ay malinaw na mga ebidensya ng kawalang-bisa nito.